"Путешествие в Рождество": c заходом солнца столица засияла по-настоящему